Arod es va iniciar en el mosaic de la mà de Jana Hurter l'any 2003.
Els materials que utilitza són principalment manises, tot i que sovint empra tesseles de vidre, pedres i mirall.